Enify Profil og admin I Bruker status

For å kunne samhandle på en god måte er det nyttig å se om du eller dine samarbeidspartnere er pålogget i Enify. Din online status er vist på profilbildet ditt øverst til høyre i Enify.

Profilbildet ditt øverst til høyre i Enify viser om du er online eller ikke.

Dersom du er online er dette markert med en grønn runding. Dersom du er offline, er dette markert med et hvit symbol med en x inni. Denne funksjonen skal hjelpe deg til å se om ditt team er tilgjengelig når du deler noe med dem. Deler du med noen som er offline vil de ikke se det du har delt før de logger seg på Enify neste gang.  Steder du og andre kan se online status er:

Profilbildet ditt, My boards, Sharing, Templates, User groups, Users and Roles.

Per i dag er det ikke lyd på Enify notifikasjoner. Dette for at du ikke skal distraheres unødig i ditt arbeide.