Enify DelingI Notifikasjoner

Notifikasjoner kan være bra og forstyrrende avhengig av hvor du er i ditt arbeide. Inne i Enify kan du alltid se om noen har delt noe med deg. Dersom du ønsker at notifikasjonen skal være tydeligere kan du slå på dette i Windows. Lær hvordan.

For å få notifikasjoner når noen deler må du sette Windows Fokusassistent settingen i statusen OFF eller Prioritet kun (og legge til Enify appen på App listen). Windows Fokus assistent finner du under Windows - Settinger.

Når Fokusassistenten er satt til OFF vil du få en notifikasjon (en pling på skjermen) når noen deler et Board med deg. Notifikasjonen vil vise seg nederst i høyre hjørne av hovedskjermen din 👉


Her er relevant dokumentasjon fra Windows: https://support.microsoft.com/en-us/windows/make-it-easier-to-focus-on-tasks-0d259fd9-e9d0-702c-c027-007f0e78eaf2

For å stoppe notifikasjonene kan du reversere Fokusassistent settingen ved å trykke på den.