Enify Apps I Opprette Templater

Templates i Enify er smart fordi de fjerner det som er vanskelig for en sluttbruker når de oppretter et element. Templates kan lages for tilnærmet alle applikasjoner du har. Slik lager, redigerer, sletter, publiserer og fjerner du Templates i Enify.

Hva er Enify Templates?

Enify leveres med noen av de mest brukte Templatene, for eksempel Edge, Chrome og Office. Ofte ønsker våre kunder å lage Templater for deres spesialiserte applikasjoner. Templater inneholder applikasjons- og prosessdata som er nødvendige for å lage og fange elementer. Et element inneholder ganske enkelt det som kreves for å gi kontekst. Slik kan du begynne å lage Templater for deg og teamet ditt:

🏳️ TILGANGNIVÅ:

Du må ha tilgang til Templates under Enify Apps

Kom i gang

 • Inne i Enify, naviger til apper Apper → Template.
 • Her finner du knappen "Lag Template" og en liste over eksisterende Templater.
 • Listen inneholder metadata som navn, beskrivelse, sist redigert av, sist redigert, brukergruppe og avhengige.
HubSpot Video

Lag en Template

 • Klikk på knappen Opprett Template. Redigeringsvinduet for Templater vil vises.
 • Gi Templateen et navn og en beskrivelse.
  • Dersom du ønsker at kun noen grupper skal kunne bruke Templaten må du tildele den en brukergruppe.

Tip: For at brukeren lett skal gjenkjenne programmet/appen kan det være smart å legge til et ikon for Templateen.

 • Trykk på "Lagre". Oversiktsvinduet over templates vil da vises, og Templaten din vil være i listen.

Rediger Template

 • Finn Templaten du vil redigere, og klikk på blyanten helt til høyre. Redigeringsvinduet vises. 
 • Du kan redigere navn, beskrivelse, brukergruppe og ikon.
 • Klikk på Lagre -ikonet for å lagre endringene.

Lag Template-varianter

 • Templatevarianter er ganske enkelt forskjellige måter å åpne et program på. Et eksempel kan være:
  • for å åpne Microsoft Edge vanlig og i kioskmodus(uten menybar m.m.). Du trenger to varianter av templaten for å gjøre dette.
  • Finn Templateen der du vil lage varianten, og klikk på blyanten helt til høyre. Redigeringsvinduet vises. 
  • Klikk på knappen "Opprett ny variant" . Vinduet Template-variant vil da vises.
  • Fyll ut nødvendig informasjon og klikk på Lagre. Template-variant vindueet vil vises, og du vil se den nye varianten i listen.

Publiser Template-variant

 • Hvis du vil publisere Template-varianten (slik at andre brukere kan bruke den), merker du av i boksen Publiser helt til høyre i vinduet "Template-variant".

Rediger Template-variant:

 • Finn varianten du vil redigere i vinduet "Variant", og klikk på blyanten helt til høyre Redigeringsvinduet vil vises.
 • Du kan redigere navn, beskrivelse, filbane, argumenter, variabler og Windows - evalueringer.
 • Klikk på Lagre -ikonet for å lagre endringene. Redigeringsvinduet vil vises.

Slett Template og varianter:

 • I Template-redigeringsvinduet, finn Templateen du vil slette, klikk på Slett -ikonet og bekreft med Ja.
 • Hovedvinduet skal vises, og Templatelisten bør oppdateres. Finn varianten du vil slette i vinduet
 • Variant for Templateredigeringsvindu, og klikk på blyanten helt til høyre. Redigeringsvinduet vil vises.
 • Klikk på Slett -knappen nederst på siden, og bekreft med Ja.

Merk: Det er ikke mulig å slette Templater og Templatevarianter som følger med Enify. Bare Templateer og varianter du har opprettet er mulig å slette.