Enify Apps I Generelt om Admin funksjoner

Hvis du er en Enify Admin bruker kan du åpne Enify admin appen som gir deg tilgang til Users, Roles og Error Reports. Denne artikkelen gir deg generell informasjon om Enify Admin appen.

For å åpne admin appen, klikk på menyen øverst til høyre i Enify og velg Admin. Admin vinduet vil bli åpnet og du ser menyer for Users, Roles og Error Reports.

undefined-Dec-17-2021-01-02-44-63-PMAdmin:

Users:

  • Enify-brukere er en oversikt over de som har tilgang til programmet.
  • Det er ikke mulig å slette brukere, men de kan deaktiveres og dermed fjernet fra brukerlisten.
  • Deaktiverte brukere blir automatisk reaktivert dersom de logger seg på igjen.
  • Som Admin kan du inspisere, deaktivere og tildele brukere roller.

Roles:

  • Roller i Enify er til for å gi kontroll over hvilke funksjoner brukeren kan få tilgang til f.eks. bruken av elementer og boards, manage environments, manage templates og manage user groups og Sharing.
  • Som Admin kan du lage, editere og inspisere roller, samt tildele brukere roller.

Error Reports:

  • Feil som brukere rapporterer via Enify ender opp her.
  • Som Admin bruker kan du se på metadata, detaljer og error log, samt slette error loggen.