Enify app I Users

Som Enify Admin bruker kan du åpne Enify Admin appen og navigere til Users hvor du kan se brukere, tildele roller og deaktivere brukere. Denne artikkelen viser hvordan du best kan arbeide med Users.

NB: Det er ikke mulig å deaktivere en admin bruker.Generelt om Users:

Brukerlisten i Users lar deg se alle brukerne av Enify, se metadata, tildele roller til brukere og deaktivere brukere. OBS: det er ikke mulig å deaktivere en Admin bruker.

 

Komme i gang - finne Users:
I Enify, klikk på menyen øverst til høyre og velg Admin. I Admin vinduet som åpnes, klikk på Users.

undefined-Dec-17-2021-01-02-44-63-PM

 

Brukerlisten:

  • Du kan se om en bruker er logget på eller av. Et grønt ikon ved siden av brukernavnet indikerer at brukeren er logget på. Et rødt ikon indikerer at brukeren er logget av.
  • Metadata er tilgjengelig for hver bruker.
  • Du har muligheten til å deaktivere en bruker ved å klikke i avmerkingsboksen ved siden av brukernavnet og deretter velge Deaktiver. Dette vil deaktivere brukeren, og det er ikke lenger mulig å dele elementer eller boards med brukeren. Hvis brukeren logger på igjen, vil han/hun automatisk bli aktivert med den samme rollen som før og vises i brukerlisten som normalt.

NB: Det er ikke mulig å deaktivere en admin bruker.


Tildele roller:

  • Roller er laget og definert i Roller og vil dukke opp i Users - Apply role.
  • I Users kan du tildele brukere roller som gir dem forskjellige tilganger i Enify.
  • Klikk i avmerkingsboksen ved siden av brukeren og velg deretter Apply role.
  • Velg en passende rolle for brukeren.
  • I brukerlisten vil rollen bli vist i kolonnen Role.

Users and roles