Enify App I Enify brukergrupper

Brukergrupper i Enify er smart å ta i bruk for deg og teamet ditt for å styre ulike tilganger til Enify- elementer, Boards og Templates . Her er tips om hvordan du oppretter, redigerer og sletter brukergrupper.

Hva er brukergrupper i Enify og hvorfor skal jeg bruke dem?

En brukergruppe er en samling av Enify -brukere. De brukes først og fremst for å gi tilgang til ressurser for mer enn én bruker. Del elementer, Boards og Templater med brukergrupper.

 

🏳️ TILGANGNIVÅ: Du må ha rollen Administrer brukergrupper for å få tilgang til disse funksjonene 

Start: I Enify, naviger til apps Apper Brukergruppe.

 

Opprett ny brukergruppe

  • Klikk på Opprett en ny gruppe - knappen (vinduet Rediger brukergruppe skal vises).

image-png-Nov-25-2021-09-29-32-43-PM

  • Gi brukergruppen et navn og en beskrivelse.
  • Velg bruker fra brukerlisten og klikk på Lagre.

Vinduet Rediger brukergruppe skal forsvinne, og den nye brukergruppen skal vises i listen. Metadata som sist redigert og sist redigert av skal være synlige.


Rediger brukergruppe

  • Finn brukergruppen du vil redigere, og klikk på blyanten helt til høyre (vinduet Rediger brukergruppe skal vises).

image-png-Nov-25-2021-09-31-11-29-PM

  • Du kan redigere navn, beskrivelse og legge til/fjerne brukere.
  • Lagre for å bruke endringer.

Slett brukergruppe
  • Finn brukergruppen du vil slette, og klikk på sletteikonet helt til høyre.
  • En melding vil vises for å bekrefte.

image-png-Nov-25-2021-09-33-09-10-PM

  • Klikk Ja for å slette.

MERK: Alle -gruppen: opprettet og oppdatert av systemet automatisk, og gruppen kan ikke slettes.